Prowadzimy Księgi Rachunkowe dla różnych podmiotów gospodarczych, jak również Książki Przychodów i Rozchodów

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową i naliczanie płac oraz sprawozdawczość i reprezentację wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Doradzamy naszym klientom jak ocenić ryzyko podatkowe, a także przygotowujemy optymalizacje podatkowe konkretnych transakcji.

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, dostosowując je do specyfiki działalności Klienta.

Zmiana wskaźników podatkowych z dniem 1 czerwca

Z dniem 1 czerwca spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych. Wszystko za sprawą wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2017 roku wyniosło 4.353,55 zł. Prezes Głównego Urzędu […]

Koniec z papierowymi zwolnieniami

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami – prezydent RP 16 maja 2017r. podpisał nowelizację, która wprowadza te zmiany. Zwolnienia w formie elektronicznej wystawiane są […]

Od 1 czerwca ważne zmiany w przepisach dla pracowników tymczasowych.

Podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników, korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy […]