Prowadzimy Księgi Rachunkowe dla różnych podmiotów gospodarczych, jak również Książki Przychodów i Rozchodów

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową i naliczanie płac oraz sprawozdawczość i reprezentację wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Doradzamy naszym klientom jak ocenić ryzyko podatkowe, a także przygotowujemy optymalizacje podatkowe konkretnych transakcji.

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, dostosowując je do specyfiki działalności Klienta.

Od 1 stycznia 2018 r. jeden przelew do ZUS

Od nowego roku każdy płatnik będzie regulował składki na swój numer rachunku składkowego. Dzięki temu zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie będzie wypełniał tylko jeden. Tym jednym przelewem płatnik opłaci […]

Wskaźniki podatkowe 2017 – zmiany od września

Z dniem 1 września zmianie ulegną wskaźniki podatkowe, co jest spowodowane spadkiem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w II kwartale 2017 roku wyniosło 4220,69 zł.. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie […]