Prowadzimy Księgi Rachunkowe dla różnych podmiotów gospodarczych, jak również Książki Przychodów i Rozchodów

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową i naliczanie płac oraz sprawozdawczość i reprezentację wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Doradzamy naszym klientom jak ocenić ryzyko podatkowe, a także przygotowujemy optymalizacje podatkowe konkretnych transakcji.

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, dostosowując je do specyfiki działalności Klienta.

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeśli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, […]

Opublikowano KSR nr 11 dotyczący środków trwałych

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11, wyjaśnia m.in. zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych w księgach rachunkowych. Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy od […]