Prowadzimy Księgi Rachunkowe dla różnych podmiotów gospodarczych, jak również Książki Przychodów i Rozchodów

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową i naliczanie płac oraz sprawozdawczość i reprezentację wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Doradzamy naszym klientom jak ocenić ryzyko podatkowe, a także przygotowujemy optymalizacje podatkowe konkretnych transakcji.

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, dostosowując je do specyfiki działalności Klienta.

Papierowe ZUS ZLA do końca 2018 a nie 2017 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane w formie elektronicznej, a w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2017 r. również na […]

Aktualna kwota wolna od podatku na 2017 r.

29 listopada 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. W tym samym dniu Sejm – przyjmując poprawki Senatu do nowelizacji ustawy PIT, CIT i Ordynacji podatkowej – postanowił, że kwota […]

Konstytucja Biznesu. Wolność gospodarcza w praktyce

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – i wiele innych rozwiązań zawiera pakiet Konstytucji Biznesu, […]